III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2

Předmět veřejné zakázky

Stávající most světlosti cca 4 m stáří cca 80 roků je tvořený železobetonovou
trámovou deskou uloženou na opěrách z tesaného kamene. Na tuto základní nosnou konstrukci navazují bez dilatací rovnoběžná kamenná křídla.
Mostní objekt má masivní železobetonovou římsu, která však pravděpodobně
nebyla součástí původního mostního objektu, ale byla zhotovena v souvislosti s jeho
pozdější rekonstrukcí. Do římsy jsou vetknuty ocelové zábradelní sloupky s
mezilehlou vodorovnou výplní.
Světlá šířka na mostě mezi zvýšenými obrubami říms je 4,77 m mezi zábradlím
je cca 5 m, což neodpovídá šířkovému uspořádání komunikace tř. S 6,5 na mostě dle ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 62 01 Projektování mostních
objektů.
Mostní vybavení - zábradlí, které je v havarijním stavu nevyhovuje současným
požadavkům na stupeň zadržení v místních podmínkách na dané komunikaci.
Stávající most není vybaven odděleným pruhem pro pěší, protože vedle mostu na
pravé straně ve směru do obce Lhota se nachází stávající lávka pro pěší. V souvislosti s tím dochází v nezbytně nutném rozsahu i k úpravě silnice III/24417
tak, aby byla plynule napojena na nový most.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000098

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

46/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/24417 Lhota u Dřís, most ev. č. 24417-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 818 985,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 9. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č.1 14. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č.2 10. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap