III/23915 most ev.č. 23915-7 Otruby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/23915 most ev.č. 23915-7 Otruby zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/23915 most ev.č. 23915-7 Otruby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací je:
- Demolice N.K. a spodní stavby stávajícího mostu přes Byseňský potok v obci Otruby
- Výkopové a zemní práce pro nový most, vč. úprav pro plošné založení
- Nový most se žb. monolitickými opěrami a deskou polorámové N.K., vč. rozšířené mostu na šířku 7,0 m, s jednostranným příčným sklonem vozovky
- Vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidla)
- Rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice III/23915
- Úprava koryta potoka kamennou dlažbou do betonu, pod mostem v rozsahu 3m před a za mostem

Bližší specifikace dle projektové dokumentace (Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000237

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-189/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 23915-7 na silnici III/23915 přes Byseňský potok v obci Otruby v trase komunikace mezi km 8,7218; okres Kladno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 405 116,- bez DPH (5 330 190,36 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 395 283,45 bez DPH (5 318 292,97 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/23915 most ev.č. 23915-7 Otruby.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 27. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap