III/23610, Nový Jáchymov, rekonstrukce mostu ev.č. 23610-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/23610, Nový Jáchymov, rekonstrukce mostu ev.č. 23610-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/23610, Nový Jáchymov, rekonstrukce mostu ev.č. 23610-1

Předmět veřejné zakázky

Stávající most bude zbourán a následně bude postaven most nový. Nový most je navržen
v souladu s požadavky na most silnice III.třídy, v rámci opravy dojde ke zvýšení kapacityprůtočného profilu. V souvislosti se zřízením normového zábradlí, obrub a chodníku vpravo
dojde ke zvýšení bezpečnosti. Šířka mostu mezi obrubami je 6,5 m a odpovídá šířce
převáděné komunikace. Nově je most navržen pro zatížení pro silnici III.třídy, tedy pro
skupinu pozemních komunikací LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3. Přes most je
převeden pravostranný chodník šířky 2,00m.
Silnice bude opravena v nezbytně nutném rozsahu pro navázání na stávající stav, čili
v délce 28 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

45/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 23610-1 v obci Nový Jáchymov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 295 900,- bez DPH (7 618 039,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 1. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 0215

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/23610, Nový Jáchymov, rekonstrukce mostu ev.č. 23610-1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap