III/2276 Petrovice, rekonstrukce mostu ev.č. 2276-8

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/2276 Petrovice, rekonstrukce mostu ev.č. 2276-8 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/2276 Petrovice, rekonstrukce mostu ev.č. 2276-8

Předmět veřejné zakázky

- demolice klenby a části spodní stavby stávajícího mostu za obcí Petrovice,
- výkopové a zemní práce pro nový most, včteně výkopů pro zpevnění přechodových oblastí,
- nový most železobetonový rámový, uzavřený, včetně úpravy mostu pro silnici kategorie S7,0, s jednostranným příčným sklonem,
- vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidla),
- nové opevnění svahů z kamenů do betonu včetně zajišťovacích prahů na patě svahových kuželů,
- rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice III/2295 v délce 32m na obě strany mostu,
- úprava koryta potoka a opevnění kamenem do betonu, do vzdálenosti 3m od mostu,
- dopravně inženýrská opatření, geodetické zaměření a doklady mostu k uvedení do provozu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000192

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-137/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 2276-8 na silnici III/2276 přes Petrovický potok za obcí Petrovice v trase komunikace km 8,957; okres Rakovník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 183 753,- bez DPH (6 272 341,13 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 049 998,76 bez DPH (6 110 498,50 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/2276 Petrovice, rekonstrukce mostu ev.č. 2276-8.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap