III/12557 Hradišťko u Kolína, most ev.č. 12557-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/12557 Hradišťko u Kolína, most ev.č. 12557-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/12557 Hradišťko u Kolína, most ev.č. 12557-1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je:
provedení rekonstrukce jednoho mostního objektu a úprava komunikace v nezbytném rozsahu pro napojení na stávající komunikaci III/12557. Most bude vystavěn na místě původního mostu po jeho demolici. Konstrukce je navržena jako jednopolová, železobetonová, uložená na spodní stavbě pomocí vrubových kloubů. Opěry jsou navrženy jako tížné, železobetononové se založením na mikropilotách. Vodoteč bude během výstavby převedena potrubím. Most je vybaven žlb římsami se zábradelním svodidlem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000311

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-263/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 12557-1, katastrální území HradišťkovI, mezýi městem Kolín a obcí Veltruby, Středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 076 473,51 bez DPH (3 722 532,95 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 026 447,35 bez DPH (3 662 001,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 9. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/12557 Hradišťko u Kolína, most ev.č. 12557-1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap