III/12540 Kolín, ul. Benešova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/12540 Kolín, ul. Benešova zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/12540 Kolín, ul. Benešova

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je odstranění stávajícího asfaltového povrchu pomocí silniční frézy do hloubky 8cm, celkově 3747 m2 včetně odvozu a uložení na skládku. V další fázi bude provedena výšková úprava poklopů, mříží, krycího hrnce šoupěte a hydrantů-celkem 22 ks. Dále bude nanesena asfaltová vyrovnávající vrstva 292,30 t a vrstva obrusná ACO 11 tl.50 mm z modifikovaného asfaltu včetně spojovacího postřiku 3747m2 s proříznutím a ošetřením spár asfaltovou zálivkou v délce 220 m. Realizace DIO, provedení vodorovného dopravního značení dělící čáry tl.12,5 cm v plastu délce 1142 m,vodící čáry tl. 25cm v plastu 1454 m a VDZ plošné v plastu 403m2.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000241

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-241/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/12540 km mezi kruhovým objezdem a křižovatkou s ulicí Míru a V Břízách, staničení: od 0,347 - 0,697 délka úseku 350 m, prům. šířka 9,5 - 10m, plocha 3747m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 894 445,- bez DPH (3 502 278,45 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 752 172,- bez DPH (3 330 128,12 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/12540 Kolín, ul. Benešova.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap