III/1240, most ev. č. 12140-1 - Arnoštovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1240, most ev. č. 12140-1 - Arnoštovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1240, most ev. č. 12140-1 - Arnoštovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o mostní objekt ev.č. 12140-1 ve staničení km 0,500 převádějící silnici
III/12140 přes Smilkovský potok v extravilánu, mezi obcemi Heřmaničky a Arnoštovice.
Most byl na jaře roku 2013 poškozen povodněmi.
Oprava spočívá ve výměně staré a poškozené konstrukce mostu za konstrukci novou, z monolitického železového betonu s větší průtočnou kapacitou mostního otvoru.
Postupně bude odstraněno vozovkové souvrství, zábradlí a římsy, vybourána nosná
konstrukce a krajní opěry, včetně šikmých křídel. Bude provedena nová rámová konstrukce a nové vybavení mostu.
Nosná konstrukce mostu je navržena jako rámová desko-stěnová z monolitického
železového betonu. Kolmá světlost NK je 5,0 m. Stěny rámu mají tl. 0,90 m, příčel 0,45 m.
Střechovitý příčný sklon 2,5% respektuje sklon vozovky. Součástí NK jsou i rovnoběžná křídla napojená šikmo na stěny rámu.
Součástí opravy mostu je i oprava navazující komunikace v nezbytném rozsahu pro
zajištění plynulého napojení na stávající stav a též úpravy související s doplněným záchytným systémem (svodidla).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000045

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/1240, most ev. č. 1240-1 - Arnoštovice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1240, most ev. č. 12140-1 - Arnoštovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 11. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 14. 10. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap