III/1192 most ev. č. 1192-1 Chlum

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1192 most ev. č. 1192-1 Chlum zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1192 most ev. č. 1192-1 Chlum

Předmět veřejné zakázky

Stávající nosná konstrukce mostu poškozená po povodních bude odstraněna v celém
rozsahu a nahrazena bude novým mostem.
Stavba nového mostu bude provedena pomocí vhodných a ověřených stavebních
technologií tak, aby byla zajištěna jeho dostatečně dlouhá životnost.
Po demontáží mostního provizoria a odstranění nájezdových ramp bude vybourána celá
stávající železobetonová konstrukce mostu včetně stávajících křídel mostu.
Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena uzavřeným monolitickým železobetonovým
rámem se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Most bude založen plošně na základové desce, která
bude nedílnou součástí rámové konstrukce mostu. Součástí mostu budou také šikmá křídla
z železobetonu na vtoku a výtoku mostu.
Na monolitické železobetonové římsy mostu budou dodatečně ukotveny sloupky nového
ocelového zábradelního svodidla s madlem a vodorovnou výplní. Volná šířka nového mostu (mezi
svodidly) bude po opravě 6,00 až 6,50 m tj. respektováno bude stávající šířkové uspořádání
silniční komunikace v místě mostu.
Zemní těleso silniční komunikace (zásyp mostu) bude provedeno z vhodné zeminy tak, aby
splňovalo všechny podmínky na homogenní (nepropustnou) zemní hráz rybníka.
Provedením navrhovaných stavebních úprav bude zvětšen průtočný profil v místě mostu
za bezpečnostním přepadem rybníka (viz. Hydrotechnický výpočet mostu).
Nová křídla mostu budou na vtoku mostu napojena na stávající bezpečnostní přeliv rybníka.
V rámci opravy mostu bude upraveno koryto vodoteče. Dno vodoteče v místě mostu bude
zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu s několika stupni a koryto vodoteče za výtokem
mostu bude zpevněno rovnaninou z lomového kamene.
Odvodnění povrchu nového krytu vozovky v místě mostu je zajištěno jeho podélným a
příčným sklonem.
Odstraněny budou vzrostlé stromy v těsné blízkosti výtoku mostu, které zasahují do koryta
vodoteče.
Poloha všech inženýrských sítí v místě stavby zůstane po opravě mostu zachována
(nebudou stavbou dotčeny).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000054

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/1192 most ev. č. 1192-1 Chlum

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1192 most ev. č. 1192-1 Chlum.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 26. 5. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 25. 11. 2014 Zobrazit
dodatek č. 2 18. 9. 2015 Zobrazit
dodatek č. 3 27. 11. 2015 Zobrazit
dodatek č. 4 30. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap