III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je náhrada stávajícího mostu novým:
- demolice stávajícího mostu včetně původního plošného založení,
- nový most je navržen jako plošně založený jednopólový prefabrikovaný železobetonový uzavřený rám s železobetonovými opěrami plošně založený,
- deska mostovky je tvořena stropními panely + ŽB spřaženou deskou,
- na obou koncích mostu budou vytvořeny přechodové betonové jímky,
- zhotovení nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí),
- stavba bude realizována za úplného uzavření komunikace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000314

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

320/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je most ev.č. 1185-8 přes strouhu (odpad z rybníka) v obci Podlesí v trase komunikace, okres Příbram.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 519 296,- bez DPH (1 838 348,16 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 495 280,01 bez DPH (1 809 288,81 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 0215

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap