III/11620 Mořina - Karlštejn km 2,970-3,000

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/11620 Mořina - Karlštejn km 2,970-3,000 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/11620 Mořina - Karlštejn km 2,970-3,000

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby je rekonstrukce úseku uvedené silnice a
svahu u okraje zástavby obce Mořina, zničeného povodní
v červnu 2013. Úsek silnice v délce cca 20 m se nachází
v poměrně úzkém proudu plošného sesuvu – sesunul se
stranově cca o 1 m a propadl se výškově až o 2 m.
V poškozeném úseku silnice se nachází stáv. trubní propustek
(rovněž zničený), převádějící vodu z pravostranného příkopu
nalevo do sesuvného svahu. Účelem rekonstrukce není sanace
plošného sesuvného proudu, ale provedení svislé
železobetonové opěrné konstrukce zajišťující a podchycující
silniční těleso, zabraňující do budoucna dalším jeho
deformacím. Součástí stavby je i úprava a obnova odvodnění
komunikace. Stavba proběhne pouze na pozemk. parc. č.
950/1 (silnice) ve vlastnictví Středočeského kraje.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000029

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/11620 km 2,970-3,000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 974 279,65 bez DPH (12 068 878,40 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 678 094,09 bez DPH (11 710 493,85 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 678 095,- bez DPH (11 710 494,95 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/11620 Mořina - Karlštejn km 2,970-3,000.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/11620 Mořina - Karlštejn km 2,970-3,000 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
B E S s.r.o. (43792553) Uchazeč 11 735 474,75 Kč vč. DPH
9 698 739,47 Kč bez DPH
Energie – stavební a báňská, a.s. (45146802) Dodavatel 11 710 493,85 Kč vč. DPH
9 678 094,09 Kč bez DPH
ČNES dopravní stavby, a.s. (47781734) Uchazeč 10 343 716,54 Kč vč. DPH
8 548 526,07 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/11620 Mořina - Karlštejn km 2,970-3,000 zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
EDIKT, a.s. (25172328)
AZ SANACE, a.s. (25033514)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap