III/11553 a III/11419 Buková - homogenizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/11553 a III/11419 Buková - homogenizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/11553 a III/11419 Buková - homogenizace

Předmět veřejné zakázky

Obnova povrchu silnic:
- II/11553 ve staničení km 9,115 – 9,995, o výměře 5357 m, délka úpravy 880 m
- III/11419 ve staničení km 0,000 – 1,064, o výměře 2617 m2, délka úpravy 1064 m

Technologie opravy: frézování 4 cm, provedení očištění, spojovací postřik a položení ABS v tl. 5 cm, včetně položení vyrovnávky. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené technologie budou dle platných norem a TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000166

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

79/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

- II/11553 ve staničení km 9,115 – 9,995, o výměře 5357 m, délka úpravy 880 m

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 114 887,- bez DPH (3 769 013,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 015 562,- bez DPH (3 648 830,02 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/11553 a III/11419 Buková - homogenizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 10. 6. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/11553 a III/11419 Buková - homogenizace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COLAS CZ a.s. (26177005) Uchazeč 4 137 714,06 Kč vč. DPH
3 419 598,40 Kč bez DPH
ZNAKON a.s. (26018055) Uchazeč 3 715 326,78 Kč vč. DPH
3 070 518,- Kč bez DPH
Silnice TS s.r.o. (25796160) Uchazeč 3 768 329,38 Kč vč. DPH
3 114 321,80 Kč bez DPH
QUO s.r.o. (26487985) Dodavatel 3 648 830,02 Kč vč. DPH
3 015 562,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap