III/1132 Český Brod, most ev.č. 1132-2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1132 Český Brod, most ev.č. 1132-2 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1132 Český Brod, most ev.č. 1132-2

Předmět veřejné zakázky

Bude provedena demolice původního mostu a na jeho místě bude vystavěn nový most – nosná konstrukce je navržena jako trojpolová, spojitá o rozpětí jednotlivých polí 14,0+20,0+14,0m, z předpjatých prefabrikovaných nosníků výšky 75cm se spřaženou žlb deskou tl. 22cm. Křížení s komunikací I/12 pod mostem je pod úhlem 81,5°, most je ale navržen jako kolmý, s osami uložení kolmo na osu komunikace na mostě. Spodní stavbu tvoří obsypané opěry s rovnoběžnými zavěšenými křídly, pilíře jsou obdélníkového průřezu 3 x 1 m v patě a rozšířeným parabolickým náběhem boků pilíře až na š = 5m. Založení opěr i pilířů je navrženo plošné.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000262

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

518197

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-366/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221110-6 - Výstavba mostů

Místo plnění veřejné zakázky

Středočeský kraj, katastrální území Český Brod, silnice III/1132

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 285 940,- bez DPH (35 435 988,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

18 750 343,- bez DPH (22 687 915,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

26. 11. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Adéla Novotná

Kontaktní e-mail: adela.novotna@ksus.cz

Kontaktní telefon: +420 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1132 Český Brod, most ev.č. 1132-2.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 – Vzor krycího listu nabídky - vzor 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 – Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 – Formuláře 1-13 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 – Odůvodnění veřejné zakázky 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha návrhu smlouvy č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha návrhu smlouvy č. 4 – Ceník nepotřebných zásob 6. 10. 2015 Zobrazit
Příloha návrhu smlouvy č. 6 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stav 6. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 ze dne 13.10.2015 13. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 ze dne 21.10.2015.pdf 21. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 - 7 ze dne 2.11.2015 2. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 8 ze dne 9.11.2015 9. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 9 - 10 ze dne 11.11.2015 11. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č.11 ze dne 19.11.2015 19. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č.12 ze dne 20.11.2015 20. 11. 2015 Zobrazit
Protokol z otevírání obálek 1. 2. 2016 Zobrazit
Protokol z posouzení kvalifikace 1. 2. 2016 Zobrazit
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. 2. 2016 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabidek 1. 2. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 1. 2. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 1. 2. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 1. 2. 2016 Zobrazit
Dodatek č.1 30. 9. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 30. 9. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap