III/1123 Popovice, most ev.č. 1123-6

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1123 Popovice, most ev.č. 1123-6 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1123 Popovice, most ev.č. 1123-6

Předmět veřejné zakázky

rekonstrukce žlb. dvoupólového mostu a bezprostředně navazující části vozovky v obci Popovice
odstranění stávajících vozovek v potřebném rozsahu
realizace vozovek
demolice stávající nosné konstrukce vč. mostního svršku
obnažení rubu opěr, odbourání horní části spodní stavby
sanace stávající spodní stavby
nadbetonování nových prahů
nové části spodní stavby budou provázány s ponechanými hlavnicemi mikropilot
nosná konstrukce mostu je navržena jako žlb. spojitá deska o dvou polích
zhotovení levostranného chodníku
stavební práce budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000134

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

63/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 1123-6 na silnici III/1123 v obci Popovice u Benešova přes potok Chotýšanka pod hrází Popovického rybníka v trase komunikace km 7,835; okres Benešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 619 903,- bez DPH (801 008 263,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1123 Popovice, most ev.č. 1123-6.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap