III/1122 kř. II/112 Dobříčkov-Roubíčkova Lhota

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1122 kř. II/112 Dobříčkov-Roubíčkova Lhota zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1122 kř. II/112 Dobříčkov-Roubíčkova Lhota

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm v napojení na navazující vozovku a místní komunikace. Dále bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů (odvodnění silnice) a následně očištění vozovky. V obci Dobříčkov je zapotřebí výškově vyrovnat dešťové vpusti. Před pokládkou vyrovnávky a ABS v tl. 50 mm bude vždy proveden spojovací postřik. Na závěr dojde k dosypání krajnic a zalití spár asf. zálivkou.
Před zahájením prací je zapotřebí vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000217

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-162/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

III/1122 od křižovatky se silnicí II/112 přes obec Dobříčkov na začátek obce Roubíčkova Lhota (pod vjezd do konírny), okres Benešov, staničení: od 0,000 do 2,000 km

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 710 647,28 bez DPH (6 909 883,21 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajská správa a údržba silnic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Adéla Novotná

Kontaktní e-mail: adela.novotna@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1122 kř. II/112 Dobříčkov-Roubíčkova Lhota.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/1122 kř. II/112 Dobříčkov-Roubíčkova Lhota zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ČNES dopravní stavby, a.s. (47781734) Uchazeč 6 896 831,33 Kč vč. DPH
5 699 860,60 Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 6 866 981,11 Kč vč. DPH
5 675 191,- Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Dodavatel 6 775 679,35 Kč vč. DPH
5 599 735,- Kč bez DPH
Froněk, spol. s.r.o. (47534630) Uchazeč 6 865 503,70 Kč vč. DPH
5 673 970,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap