III/10612-Racek-kř.II/106, 0,000-1,250

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/10612-Racek-kř.II/106, 0,000-1,250 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/10612-Racek-kř.II/106, 0,000-1,250

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace III/10612: odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v napojení na navazující vozovku II/106 a v obci Racek, odstraněna bude část neúnosného asfaltového krytu včetně podkladu a doplnění únosných vrstev, bude provedeno vyčištění, vyrovnání dešťových vpustí a revizních šachet, úprava stávajících silničních obrub a pokládka nových obrub-vše do betonu, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Před pokládkou ABS bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením včetně očištění celé vozovky samosběrem. Po odfrézování a zalití příčných a podélných spár bude provedeno zřízení krajnice, Na křižovatce se silnicí II/106 bude provedena úprava stávajících svodidel včetně výměny, obnoveno bude stávající vodorovné značení a osazení směrových sloupků na svodidla apod.
Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.


Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000301

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-347/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/10612 mezi osadou Racek-kř.II/106, okres Benešov, staničení: v km cca 0,000-1,250.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 291 855,- bez DPH (3 983 144,55 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 137 044,- bez DPH (3 795 823,24 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

26. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/10612-Racek-kř.II/106, 0,000-1,250.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap