III/1053 most ev.č. 1053-1 Žampach

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1053 most ev.č. 1053-1 Žampach zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1053 most ev.č. 1053-1 Žampach

Předmět veřejné zakázky

Stávající mostní objekt bude kompletně odstraněn a místo něj bude vybudován nový most. Staticky bude
nová mostní konstrukce železobetonovým polorámem založeným plošně. Základová spára bude cca 1,20m
pod úrovní koryta potoka. Zmenšením konstrukční výšky mostovky, zvětšením rozpětí a narovnáním mostu
dojde ke zvýšení kapacity koryta.
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000026

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

16/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 1053-1 Žampach

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 543 298,- bez DPH (7 917 390,58 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1053 most ev.č. 1053-1 Žampach.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap