III/10522, most ev. č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/10522, most ev. č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/10522, most ev. č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek

Předmět veřejné zakázky

Zadání projektu definitivní opravy mostu ukládalo rešit prestavbu ve stávajícím šírkovém usporádání.
Most bude obnoven v puvodní poloze. Opery budou založeny za temi stávajícími tak, že
budou prakticky symetricky odsazeny a dojde tak k rozšírení mostního otvoru ze 5,3m na
8,45m a podél každé opery bude postavena kamenná zídka navazující na zídky vybudované
na povodní i návodní strane.
Nový most byl navržen jako rám ze železového betonu, jehož steny jsou vetknuty do
základového pasu podporovaného vrtanými pilotami, na kterých je most založen. Most se
nachází v prímé. Prícný sklon mostu je strechovitý 2,5%. Osa i niveleta mostu odpovídá
navrhovanému rozšírení komunikace a v podstate souhlasí se stávajícím stavem. Po moste je
prevádena komunikace v tomto usporádání: nezpevnená krajnice a vodící proužek 0,50m
+2x3,0m jízdní pruhy +krajnice a vodící proužek 0,50m. Celková šírka mezi
nadobrubníkovými svodidly na moste je 7,00m. Deska mostovky má tlouštku 500mm a
smerem k operám se nábehem zesiluje o 250mm. Na moste bude osazeno zábradelní svodidlo
provedené podle TP 167 na úroven zadržení H2.
Nove je most navržen pro zatížení pro silnici III.trídy, tedy pro skupinu pozemních
komunikací LM 1, vcetne zvláštních souprav LM 3.
Silnice bude opravena v nezbytne nutném rozsahu pro navázání na stávající stav, cili v délce 39 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000024

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 993 035,- bez DPH (8 461 572,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2014, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Kontaktní telefon: +420 702 010 794

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/10522, most ev. č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap