III/10229-Hrachov-průtah

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/10229-Hrachov-průtah zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/10229-Hrachov-průtah

Předmět veřejné zakázky

2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je:

odfrézování a řezání asfaltového krytu vozovky pro napojení na stávající živičný kryt, bude provedena vyrovnávka včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO11 v tl. 50mm s výškovou úpravou vpustí. Před vyrovnávkou dojde k seříznutí krajnice s naložením a prohloubení příkopů. Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO).
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000282

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-309/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/10229 Hrachov průtah, okres Příbram, staničení: od 3,900 do 4,450 km, délka úseku 0,550 km, prům.šířka 7,3 m, plocha 4250 m2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 822 411,- bez DPH (2 205 117,31 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 732 530,- bez DPH (2 096 361,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

21. 9. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/10229-Hrachov-průtah.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap