III/1012 Menčice - most ev. č. 1012-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1012 Menčice - most ev. č. 1012-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1012 Menčice - most ev. č. 1012-1

Předmět veřejné zakázky

Původní most byl kamenný klenutý a tato klenba včetně nadnásypu a části konstrukce
vozovky byly po povodni v červnu 2013 odstraněny. Zbývá vybourat stěny a patky starého
mostu. Zakládání bude plošné v rýhách podél stáv. koryta Mnichovky. Voda bude
převáděna po dobu stavby troubou cca DN 800, prosáklá voda bude z rýh čerpána.
Podrobnosti viz SO 201 a SO 202. Nový most je kolmý jednopolový na zatížení tř. A dle
dříve platné ČSN 73 6203 a dále je navržen dle ČSN EN 1991-2 na skup. pozemních
komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM1, včetně zvláštních souprav LM3. Opěry budou
masivní betonové, nosná konstrukce má deskovou železobetonovou mostovku. Světlost
mostu je 3,0 m, výška mostu je 2,819 m, takže bezpečně s rezervou převede stoletou vodu
Q100 – průřezová plocha se oproti původnímu mostu zvětšila téměř dvojnásobně. Prostorové
uspořádání na mostě zůstane zachováno. Dno koryta bude pod mostem zpevněno dlažbou
z lomového kamene do betonu, kyneta bude uprostřed pro malou vodu prohloubena, takže
při obou opěrách je umožněna migrace zvěře pod mostem. Napojení koryta pod mostem na
stáv. koryto před vtokem a za výtokem bude provedeno záhozem z lomového kamene.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000073

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/1012 Menčice - most ev. čís. 10125-1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 746 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 3. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1012 Menčice - most ev. č. 1012-1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 23. 5. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap