III/1011 - Most ev. č. 1011-2 Strašín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/1011 - Most ev. č. 1011-2 Strašín zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/1011 - Most ev. č. 1011-2 Strašín

Předmět veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Rozsah díla je určen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, projektovou dokumentací pro provádění stavby a nabídkou zhotovitele s oceněným soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000049

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/1011 Most ev. č. 1011-2 Strašín

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/1011 - Most ev. č. 1011-2 Strašín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 1. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 2. 12. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 27. 10. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap