III/0383 Újezdec, rekonstrukce mostu ev. č. 0308-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/0383 Újezdec, rekonstrukce mostu ev. č. 0308-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/0383 Újezdec, rekonstrukce mostu ev. č. 0308-1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je:
- Stavební úprava žlb. trámového mostu přes potok před obcí Újezdec:
- Odstranění stávajícího mostního svršku ( izolace,římsy, vozovka, zábradlí)
- Sanace stávající NK + zesílení trámů nosné konstrukce s vybetonováním nové spřahující desky
- Vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí)
- Sanace a přibetonování stávajících opěr, odstranění a vybudování nových křídel, provedení mikropilot za opěrami, odláždění svahů
- Úprava přilehlé komunikace
- Přeložka sdělovacího vedení O2 mimo most – nenaceňovat ,provede vlastník O2
- Provizorní přeložka a definitivní uložení kabelu VO
- Zajištění DIO, včetně provizorní lávky a přístupové cesty

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000207

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-92/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je most ev.č. 0383-1, III/0383 Újezdec.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 855 616,98 bez DPH (4 665 296,55 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 801 079,87 bez DPH (4 599 306,61 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/0383 Újezdec, rekonstrukce mostu ev. č. 0308-1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap