III/03321 Kutná Hora, protihluková opatření

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/03321 Kutná Hora, protihluková opatření zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/03321 Kutná Hora, protihluková opatření

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je obnova silnice III/03321 v km 3,796 – 4,221 o proměnné šířce vozovky 7 – 15,8 m, délka úpravy 425 m, opravovaná plocha cca 4 400 m2. Technologie opravy frézování 3-5 cm, ložní vrstva s vyrovnávkou ACL 16 o tl. 5 cm, obrusná vrstva asfaltová směs pro snížení hladiny hluku zrnitosti 0,6-0,8 mm o tl. 3 cm, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inž. uzávěrů, obnova vodorovného dopravního značení PLAST (2x Bus žlutě; stíny 25*2,5 m; přechod bílý 4x; 335 m dvojpruh; 90 m třípruh), DIO vč. Projednání, zajištění ohlášení stavebních prací.

Veškeré provedené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VDZ v plastu, pročištění nebo obnovení odvodnění, vyrovnání inženýrských uzávěrů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928230-9

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/03321 Kutná Hora, ul. Štěfánikova od křižovatky s I/2 (Česká spořitelna) po železniční přejezd

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 895 070,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 9. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/03321 Kutná Hora, protihluková opatření.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 2. 10. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap