III/0163 Jelenice, homogenizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/0163 Jelenice, homogenizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/0163 Jelenice, homogenizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, seřez nezpevněné krajnice s naložením materiálu vč. zřízení krajnice ( štěrkodrť ) o šíři 0,5m, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, výšková úprava uzávěrů, poklopů a vpustí. Nedílnou součástí zakázky je kompletní DIO a VDZ.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000279

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-317/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice č. III/0163 průtah obcí Jelenice, okr. Mělník, staničení : km 0,850 – 1,6 délka úseku 0,750 km, prům. šířka ½ 2,5 m, plocha 1875 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 168 898,- bez DPH (1 414 476,69 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 121 875,- bez DPH (1 357 468,75 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/0163 Jelenice, homogenizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 26. 10. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 10. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap