III/0078 oprava mostu ev.č. 0078-1 Velké Číčovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/0078 oprava mostu ev.č. 0078-1 Velké Číčovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/0078 oprava mostu ev.č. 0078-1 Velké Číčovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací je:
- demolice zbytků spodní stavby stávajícího mostu přes Zákolanský potok v obci Velké Číčovice
- výkopové a zemní práce pro nový most, vč. úprav pro založení na mikropilotách
- vový most se žb. monolitickými opěrami a deskou spřažené ocelobetonové N.K., vč. rozšíření mostu na šířku 8,0 m, se střechovitým příčným sklonem vozovky
- vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, mostní zábradlí)
- rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice III/0078
- úprava koryta potoka kamennou dlažbou do betonu, pod mostem v celkovém rozsahu 36,5 m (před a za mostem), vč. nových opěrných zdí navazujících na křídla mostu.
dle projektové dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000252

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-205/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 0078-1 na silnici III/0078 přes Zákolanský potok v obci Velké Číčovice v trase komunikace km 0,000, okres Kladno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 983 550,- bez DPH (7 240 095,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 902 160,49 bez DPH (7 141 614,19 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/0078 oprava mostu ev.č. 0078-1 Velké Číčovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 15. 9. 2015 Zobrazit
dodatek č. 1 29. 2. 2016 Zobrazit
dodatek č. 2 7. 3. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap