III/0077 Středokluky 0,000 – 1,079 km

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/0077 Středokluky 0,000 – 1,079 km zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/0077 Středokluky 0,000 – 1,079 km

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky, provedení vyrovnávky a sanace konstrukčních vrstev tl.25cm (obsahující odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, 15cm ŠD, KZC 10cm), výšková úprava kanalizačních vpustí a šoupat inž. sítí., spojovací postřik, pokládka ACo tl.5cm s vyrovnávkou ACo, dále seříznutí krajnic, hloubení příkopů a dosypání krajnic. Provedení vodorovného značení-vodící proužky, přechody v plastu. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000243

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-156/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/0077 od křiž. se sil. III/0078 v průtahu obcí Kněževes na křiž. se sil. III/2405, okres Praha západ, staničení: od 0,000 – 1,079 km, délka úseku 1,079 km, prům. šíře 6,70 m a plocha 7 250 m2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 007 860,- bez DPH (4 849 510,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 899 086,- bez DPH (4 717 894,06 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/0077 Středokluky 0,000 – 1,079 km.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap