III/00412, most ev. č. 00412-1 v Obořišti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/00412, most ev. č. 00412-1 v Obořišti zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/00412, most ev. č. 00412-1 v Obořišti

Předmět veřejné zakázky

Nové premostení bude tvoreno tzv. integrovaným mostem, tzn. že podpery a nosná konstrukce jsou
pevne spojeny, tedy že tvorí jeden dilatacní celek. Na moste nebudou ložiska ani mostní závery.
V souladu se závery IGP budou opery založeny hlubinne na mikropilotách.
Opery jsou tvoreny štíhlými stenami, které jsou monoliticky spojeny s krídly.
Nosná konstrukce bude tvorena monolitickou predpjatou deskovou konstrukcí.
Prechodová oblast s prechodovou deskou je navržena v souladu s CSN 73 6244.
Rímsy budou monolitické železobetonové a budou mít nášlap výšky 150mm. Levá rímsa bude mít
šírku 1,5 m a bude na ní obslužný chodník šírky 0,75m. Na rímsách bude osazeno ocelové zábradlí
výšky 1,10 m.
Vozovka na moste bude dvojvrstvá, živicná. Sklon vozovky na moste je strechovitý 2,5%.
Most bude odvodnen dvema odvodnovaci umístenými pred operami. Odvodnovace budou vyústeny
do koryta pod mostem.
Byl proveden hydrotechnický výpocet mostního objektu a most splnuje podmínky CSN 73 6201.
Na moste budou osazeny znacky s ev.c. mostu a tabulky s názvem vodotece.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000025

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 00412-1 v Obořišti

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 414 105,- bez DPH (8 971 067,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 3. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Kontaktní telefon: +420 702 010 794

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/00412, most ev. č. 00412-1 v Obořišti.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap