III/00323, most ev. č. 00323-1 - Jažlovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/00323, most ev. č. 00323-1 - Jažlovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/00323, most ev. č. 00323-1 - Jažlovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o mostní objekt ev.č. 00323-1 ve staničení km 1,132 převádějící silnici
III/00323 přes Pitkovický potok v extravilánu, mezi obcemi Jažlovice a Voděrádky. Most byl na jaře roku 2013 poškozen povodněmi.
Oprava spočívá ve výměně staré a poškozené konstrukce mostu za konstrukci novou, z monolitického železového betonu s větší průtočnou kapacitou mostního otvoru.
Postupně bude odstraněno vozovkové souvrství, zábradlí a římsy, snesena nosná konstrukce a vybourány krajní opěry. Bude provedena nová rámová konstrukce a nové vybavení mostu.
Nosná konstrukce mostu je navržena jako rámová desko-stěnová z monolitického
železového betonu. Kolmá světlost NK je 6,0 m. Stěny rámu mají tl. 0,90 m, příčel 0,60 m.
Jednostranný příčný sklon 5,0% respektuje sklon vozovky. Součástí NK jsou i rovnoběžná křídla napojená šikmo na stěny rámu.
Součástí opravy mostu je i oprava navazující komunikace v nezbytném rozsahu pro
zajištění plynulého napojení na stávající stav a též úpravy související s doplněným záchytným systémem (svodidla).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000072

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

27/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/00323, most ev. č. 00323-1 - Jažlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 444 504,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/00323, most ev. č. 00323-1 - Jažlovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 16. 6. 2014 Zobrazit
Dodatek č.1 30. 10. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap