III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dvopolový klenbový kamenný most s nenormovým uspořádáním. V rámci opravy
zůstane most zachován ve stávajícím uspořádání, viditelné části (vyjma ocelového zábradlí,
které bude vyměněno za zábradlí normové) zůstanou zachovány, poškozené budou opraveny
v souladu s původním historickým rázem. Nově bude most hlubinně založen na
mikropilotách, které budou provrtány skrz stávající opěry a pilíř, následně bude do stávající
konstrukce mostu vložena železobetonová deska (opřena o nově zřízené mikropiloty). Nová
nosná železobetonová konstrukce bude zakryta asfaltovou vozovkou.
Součástí opravy mostu je i oprava navazující komunikace v nezbytném rozsahu pro
zajištění plynulého napojení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000055

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 5. 5. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 9. 12. 2014 Zobrazit
dodatek č. 3 20. 4. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Energie stavební a báňská, a. s. (45146801) Dodavatel 5 251 968,87 Kč vč. DPH
3 340 470,14 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
EDIKT, a. s. (25172328)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap