II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 230/2012 Sb. v platném znění a dle znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci

„II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000107

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

273/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/606

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

466 050,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

402 500,- bez DPH (487 025,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 12. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Metroprojekt Praha a.s. (45271895) Dodavatel 487 025,- Kč vč. DPH
402 500,- Kč bez DPH
Pragoprojekt a.s. (45272387) Uchazeč 539 224,- Kč vč. DPH
445 640,- Kč bez DPH
VPÚ DECO PRAHA a.s. (60193280) Uchazeč 519 937,- Kč vč. DPH
429 700,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap