II/605 Rudná průtah, DSP/IČ k SP/PDPS/AD, žádost o spolufinancování ze SFDI

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/605 Rudná průtah, DSP/IČ k SP/PDPS/AD, žádost o spolufinancování ze SFDI zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/605 Rudná průtah, DSP/IČ k SP/PDPS/AD, žádost o spolufinancování ze SFDI

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení (dále jen IČ k SP) a vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), vypracování žádosti o spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) dle pravidel SFDI uveřejněných na webové prezentaci SFID (www.sfdi.cz ) a výkon autorského dozoru stavby: II/605 Rudná průtah
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá zejména v:
a) Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“).
b) Výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení a zajištění pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ pro SP“).
c) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“).
d) Vypracování Žádosti o spolufinancování ze Státního fondu dopravní infastruktury (dále jen „SFDI“) dle Pravidel pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah (dále jen „Pravidla“).
e) Výkon autorského dozoru stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000095

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

187/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2

Místo plnění veřejné zakázky

určuje zhotovitel

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivana Jurčíková

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/605 Rudná průtah, DSP/IČ k SP/PDPS/AD, žádost o spolufinancování ze SFDI.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o poskytování služeb 3. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 10. 11. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap