II/605 Rudná, přestavba propustku ev.č. 605-010P na most

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/605 Rudná, přestavba propustku ev.č. 605-010P na most zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/605 Rudná, přestavba propustku ev.č. 605-010P na most

Předmět veřejné zakázky

- demolice nosné konstrukce a spodní stavby propustku ev.č. 605-010P u obce Rudná u Prahy
- výkopové a zemní práce pro nový most vč. výkopů pro zpevnění přechodových oblastí
- nový most železobet, rámový, se zavěšenými křídly
- vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidla)
- nová úprava svahových těles, vč. provozního schodiště
- rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnic II/605 v délce cca 100 m na obě strany
- úprava koryta potoka a opevnění kamenem do betonu, do vzdálenosti 5 m od mostu, vč. těžkého kamenného záhozu
- dopravně inženýrská opatření, geodetické zaměření a doklady mostu k uvedení do provozu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000205

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-146/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 605-010P na silnici II/605 přes Krahulovský potok za obcí Rudná u Prahy v trase komunikace km 8,280; okres Praha – západ

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 087 559,- bez DPH (10 995 946,39 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 8. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/605 Rudná, přestavba propustku ev.č. 605-010P na most.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap