II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná - bus zastávky (zálivy)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná - bus zastávky (zálivy) zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná - bus zastávky (zálivy)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava 7 autobusových zálivů (zastávek) na komunikaci II. třídy v obci Chrášťany a Rudná. Kryt je proveden ze zámkové dlažby a u jedné zastávky se živičným povrchem. Konstrukce vozovky zálivů vykazuje poklesy jak příčném tak i podélné směru Důvodem těchto deformací jsou neúnosné a degradované podkladní vrstvy.

Zadání stavebních prací na opravu povrchů autobusových zastávek (zálivů) na komunikaci II/605.
Rozsah prací je specifikován v rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Odstranění stávající živičného povrchu a zámkové dlažby. Vybourání stávajícího podkladu do hl.35cm, úprava pláně a vytvoření nových podkladních vrstev pro nový živičný povrch zastávek. Provedení vodorovného dopravního značení, dále projednání a realizace DIO, realizace dočasných náhradních autobusových zastávek, zajištění ohlášení stavby. Provedení veškerých prací bude podle platných ČSN 73 6121, 73 6123, 73 6124, 73 6126, 73 6131, ČSN EN 12108 a TP 170 atd

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000054

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

104/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/605 průtahu obcemi Chrášťany a Rudná, 6x autobusový záliv ze zámkové betonové dlažby a 1 x se živičným povrchem:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 069 437,60 bez DPH (3 714 019,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 949 886,- bez DPH (3 569 362,06 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

11. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina KOlocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocov@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná - bus zastávky (zálivy).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Rozhodnutí o výběru nabídky 9. 8. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 9. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 9. 4. 2015 Zobrazit
Smlouva 19. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 30. 7. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná - bus zastávky (zálivy) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZKP Kladno s.r.o. (47545445) Uchazeč 3 712 752,95 Kč vč. DPH
3 068 395,- Kč bez DPH
ČNES dopravní stavby a.s. (47781734) Uchazeč 3 636 100,09 Kč vč. DPH
3 005 041,40 Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 3 569 362,06 Kč vč. DPH
2 949 886,- Kč bez DPH
POHL CZ a.s. (25606468) Uchazeč 3 606 233,66 Kč vč. DPH
2 980 358,40 Kč bez DPH
AVE Kladno s.r.o. (25085221) Uchazeč 3 698 891,35 Kč vč. DPH
3 056 935,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap