II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015

Předmět veřejné zakázky

Aktualizace projektové dokumentace na přestavbu soumostí. Součástí PD bude odstranění stávajících 3 mostních klenbových objektů, odstranění stávajících trubních otvorů pro vodoteč, odstranění souběžné lávky pro pěší, stavba mostu nového, úpravy komunikací a chodníků, výstavba opěrné zdi, příslušné přeložky a zabezpečení inženýrských sítí, vč. lávky pro sítě a dopravní opatření vč. zřízení provizorní lávky pro pěší.
Stávající konstrukce všech 3 mostů jsou klenbové z lomového kamene.
Most 605-017 je dvoupolový, současný stavební stav mostu je VII havarijní – levá kraj klenby 2. pole je již částečně zřícený, čelní zídka je zcela rozvolněná; provoz na mostě je omezen - levá část most je z provozu vyloučena
Most 605-018 je dvoupolový, současný stavební stav mostu je VII havarijní – závažné poruchy kleneb i spodní stavby, vypadávání kamene, chodník s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků, tyto silně zkorodovány, průřezy zásadně oslabeny, degradace betonu, výztuže, chodník uzavřen.
Most 605-019 je jednopolový, současný stavební stav mostu je VI velmi špatný – výrazné poruchy klenby zejména v levé části, poškození spodní stavby, vypadávání kamene, ocelové průřezy na chodníku silně zkorodovány, zaznamenán výrazný průhyb, degradace betonu, výztuže, chodník uzavřen.
Zatížitelnost normální mostů soumostí je omezena na 12t (bez redukce na havarijní stav, zejména levé strany objektů a šířkové omezení provozu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000039

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

150/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

kód CPV - 71300000-1

Místo plnění veřejné zakázky

soumostí 605-017, 018, 019

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

413 000,- bez DPH (499 730,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

360 000,- bez DPH (435 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pontex spol s.r.o. (40763439) Dodavatel 435 600,- Kč vč. DPH
360 000,- Kč bez DPH
PUDIS a.s. (45272891) Uchazeč 480 370,- Kč vč. DPH
397 000,- Kč bez DPH
Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. (48592722) Uchazeč 484 000,- Kč vč. DPH
400 000,- Kč bez DPH
APIS s.r.o. (61853267) Uchazeč 484 000,- Kč vč. DPH
400 000,- Kč bez DPH
Pragoprojekt a.s. (452723847) Uchazeč 481 580,- Kč vč. DPH
398 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap