II/605 Cerhovice - homogenizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/605 Cerhovice - homogenizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/605 Cerhovice - homogenizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, výšková úprava litinových prvků, bude provedena vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Sanace vybraných úseků komunikace. Provedení vodorovného dopravního značení (vodící proužky 12,5 cm), obnova přechodů pro chodce.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000295

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-356/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice silnice II/605 v průtahu městyse Cerhovice, okres Beroun, délka úseku 1,400 km, šířka cca 4,1 – 8,0 m, plocha 8 762 m2, staničení 37,500 – 38,900.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 573 102,- bez DPH (5 533 453,42 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 470 002,81 bez DPH (5 408 703,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/605 Cerhovice - homogenizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 5. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap