II/522 průtah obcí Kopeč až ke kř. III/24213

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/522 průtah obcí Kopeč až ke kř. III/24213 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/522 průtah obcí Kopeč až ke kř. III/24213

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace II. třídy, průtah obcí Kopeč a extravilán ke křižovatce se silnicí III/24213 směr Veliká Ves. Tento úsek dlouhý 1420 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou těžké nákladní automobilové dopravy.
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v obci, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev a DIO. V extravilánu obce je nutné odstranit navýšenou krajnici a zřídit v šíři 0,5 m krajnici novou. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000077

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

163/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace II/522

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 852 265,60 bez DPH (3 451 241,38 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 794 804,90 bez DPH (3 381 713,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/522 průtah obcí Kopeč až ke kř. III/24213.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 22. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 22. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení 22. 4. 2015 Zobrazit
Roozhodnutí o výběru nabídky 22. 4. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/522 průtah obcí Kopeč až ke kř. III/24213 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pozemní komunikace Bohemia a.s. (27900096) Dodavatel 3 381 713,93 Kč vč. DPH
2 794 804,90 Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 3 412 464,99 Kč vč. DPH
2 820 219,- Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 3 424 256,44 Kč vč. DPH
2 829 964,- Kč bez DPH
Ekotech Hořovice s.r.o. (27630668) Uchazeč 3 442 268,02 Kč vč. DPH
2 844 849,60 Kč bez DPH
Syner s.r.o. (48292516) Uchazeč 3 411 735,- Kč vč. DPH
2 819 616,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap