II/522-od kř. II/101 v obci Chlumín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/522-od kř. II/101 v obci Chlumín zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/522-od kř. II/101 v obci Chlumín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v obci, vyrovnávka obalenou směsí včetně spojovacího postřiku, obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev a DIO. V extravilánu obce je nutné odstranit navýšenou krajnici a zřídit v šíři 0,5 m krajnici novou. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000271

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-305/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice II/522 průtah obcí Chlumín od křižovatky se silnicí II/101 směrem na Netřebu, okres Mělník, od 7,900 km do 9,207 km, délka úseku 1,307 km, prům.šířka 5,3-5,8m, plocha 6 930 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 713 055,70 bez DPH (6 912 797,40 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 541 340,- bez DPH (6 705 021,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/522-od kř. II/101 v obci Chlumín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 19. 10. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí 19. 10. 2015 Zobrazit
Protokol z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek 19. 10. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 19. 10. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 8. 12. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 2 6. 4. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap