II/335 - kř. s III/3353 - kř. s II/113

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/335 - kř. s III/3353 - kř. s II/113 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/335 - kř. s III/3353 - kř. s II/113

Předmět veřejné zakázky

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných spár a prasklin bude provedeno zřízení krajnice nezpevněné - štěrkodrť tl. 8 cm, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení - vodící proužky.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000081

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

124/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/335 od kř. III/3353 ke kř. se sil. II/113, okres Praha východ, Staničení : od 2,280 do 4,289 km, délka úseku 2,009 km, prům. šířka 5,8 m, plocha 11750 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 529 018,- bez DPH (6 690 111,78 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 512 018,- bez DPH (6 669 541,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 3. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/335 - kř. s III/3353 - kř. s II/113.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap