II/329 most ev. č. 329-008 Kouty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/329 most ev. č. 329-008 Kouty zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/329 most ev. č. 329-008 Kouty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem opravy bude demolice a výstavba nového mostního křídla – rovnoběžné povodní křídlo na OP2 (Netřebická) včetně vyvolaných souvisejících oprav.
V místě odtrženého křídla bude zřízeno pažení (předpokládáno kotvené záporové pažení), bude demolována římsa, odtěžena zemina na rubu stávajícího křídla, provedena demolice a výstavba nového křídla. Spojení se stávajícím dříkem bude vylepšeno pomocí trnů
z betonářské výztuže. Na opěře OP2 bude odbourán žb blok na úložném prahu cca na šířku krajního nosníku KA71.
Na úložný práh bude nabetonován nový žb blok (spojení se stávající NK budou zajišťovat trny z betonářské výztuže).
Stávající římsa a zábradlí v místě dotčeného křídla a v délce cca 1 m na NK mostu bude kompletně odstraněna a nahrazena zcela novou žb. římsou a zábradlím kotveným přes patní desky.
Na výstavbu budou použity běžné stavebné postupy.
Oprava bude probíhat z omezeného provozu na silnici II/329. V místě opravy mostu bude vozovka zúžená na jeden jízdní pruh s úpravou přednosti dopravními značkami. Prostor mezi dopravou a staveništěm bude oddělen betonovým svodidlem „city bloc“. K omezení chodců opravou mostu nedojde.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000065

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

II/329 most ev. č. 329-008 Kouty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 147 106,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/329 most ev. č. 329-008 Kouty.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 11. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap