II/276, II/227, II/608, II/272, II/611 a II/279 zalévání spár

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/276, II/227, II/608, II/272, II/611 a II/279 zalévání spár zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/276, II/227, II/608, II/272, II/611 a II/279 zalévání spár

Předmět veřejné zakázky

- provedení frézovaných komůrek 30/30 s vyčištěním a vyplněním trvale plastickou zálivkou (např. typu GRAFCO). Materiál není předepsán, podmínkou je užití certifikované směsi, schválené v rámci Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.
- Celkový rozsah trhlin, naměřený při přípravě akce činí 48 340 běžných metrů.
- Případný ojedinělý výskyt síťových trhlin a počínajících mozaikových rozpadů nebude ošetřen v rámci této akce.
- Součástí akce je zabezpečení pracovního místa podle TP 66, navrženo je použití schváleného schéma C/13 – pohyblivé pracovní místo na dvoupruhové vozovce. S ohledem na zanedbatelný zásah opravy do vodorovného dopravního značení není obnova VDZ součástí akce.
- Práce budou prováděny za otevřeného provozu s místním omezením C/13 – pohyblivé pracovní místo – v místě aktuálního provádění. Součástí je proto důsledné dodržování BOZP, používání bezpečnostních prvků a prostředků ochrany, samozřejmé je důsledné proškolení obsluhy stojů a všech zúčastněných pracovníků a každodenní připomenutí prvků BOZP provádějícím pracovníkům.
- Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a v souladu s Technickou specifikací a soupisem prací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000303

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-279/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/101, II/240, II/244, II/268, II/272, II/276, II/277, II/279, II/331, II/608, II/611, III/24050, staničení je uvedeno v Technické specifikaci

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 991 743,- bez DPH (7 250 009,30 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 679 950,- bez DPH (6 872 739,50 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

8. 9. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/276, II/227, II/608, II/272, II/611 a II/279 zalévání spár.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap