II/275 most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/275 most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/275 most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou

Předmět veřejné zakázky

Stavba je vyvolána nutností řešit poškození mostu povodní z 06/2013, kdy došlo zejména k částečnému odplavení přechodové oblasti za pravým křídlem opěry I. Současně došlo k zaplavení úložného prahu opěry II a to včetně kyvných bloků u kterých došlo také k poškození ocelolitinových ložisek.
Rekonstrukce mostu je zaměřena výhradně na odstranění výše uvedených závad a je navržena v následujícím rozsahu:
· částečné odstranění silničního svodidla
· povedení štětové stěny u pravého křídla opěry I
· provedení přechodové oblasti za štětovou stěnou včetně podchycení křídla opěry
· provedení nové železobetonové římsy
· osazení zábradlí a provedení napojení silničního svodidla
· provedení kamenných obrubníků vpravo před mostem včetně výšková úpravy stávajících obrubníků
· provedení dlažby ze žulových kostek vpravo před mostem včetně předláždění části stávající dlažby
· odtěžení nánosů v místě úložného prahu opěry II včetně očištění povrchů betonů tlakovou vodou
· otryskání ocelových ložisek s následným provedením nové PKO – konzervace ložisek
· provedení sanace pravého křídla opěry I

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000088

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

44/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

II/245 most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 678 435,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/275 most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 13. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek č.1 1. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek č.2 15. 4. 2015 Zobrazit
Dodatek č.3 16. 9. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap