II/272 Kounice – Bříství - komunikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/272 Kounice – Bříství - komunikace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/272 Kounice – Bříství - komunikace

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o komunikaci II. třídy č. 272. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou, jak osobní a autobusovou, tak zejména těžkou nákladní tranzitní dopravu (komunikace slouží jako přivaděč k D11). Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace č. II/272.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Po návrhu a projednání včetně realizace DIO bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu do 60mm, bude provedena vyrovnávka, včetně sanace konstrukčních vrstev. Dále bude provedeno očištění, po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude proveden spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Poté bude provedeno seříznutí krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů. Nakonec bude provedeno vodorovného dopravního značení - vodící proužky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000069

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

122/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/272 Kounice - průjezdní úsek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 778 240,- bez DPH (5 781 670,40 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 576 340,66 bez DPH (5 537 372,20 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/272 Kounice – Bříství - komunikace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 21. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 21. 4. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru 21. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 21. 4. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/272 Kounice – Bříství - komunikace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Transbeton Bohemia s.r.o. (27083403) Uchazeč 5 781 287,44 Kč vč. DPH
4 777 923,50 Kč bez DPH
SILMEX s.r.o. (48951081) Dodavatel 5 537 372,20 Kč vč. DPH
4 576 340,66 Kč bez DPH
Silnice Čáslav - holding a.s. (25261282) Uchazeč 5 689 045,41 Kč vč. DPH
4 701 690,42 Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 5 629 746,43 Kč vč. DPH
4 652 683,- Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Uchazeč 5 565 713,23 Kč vč. DPH
4 599 763,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/272 Kounice – Bříství - komunikace zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ASIG s.r.o. (25954849)
ČNES dopra. stavby a.s. (47781732)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap