II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm ve městě Kostelec nad Labem, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, výšková úprava inž. vstupů a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000055

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

171/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace II/244 v intravilánu města Kostelec nad Labem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 485 460,- bez DPH (1 797 406,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 450 540,- bez DPH (1 755 153,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 9. 4. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru 9. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 9. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzeníí a hodnocení nabídek 9. 4. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 11. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILMEX s.r.o. (48951081) Uchazeč 1 773 702,70 Kč vč. DPH
1 465 870,- Kč bez DPH
ZKP Kladno s.r.o. (47545445) Dodavatel 1 755 153,40 Kč vč. DPH
1 450 540,- Kč bez DPH
USK s.r.o. (27138551) Uchazeč 1 789 662,60 Kč vč. DPH
1 479 060,- Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Uchazeč 1 776 854,75 Kč vč. DPH
1 468 475,- Kč bez DPH
POHL CZ a.s. (25606468) Uchazeč 1 796 305,50 Kč vč. DPH
1 484 550,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap