II/240 Mikovice, rekonstrukce mostu ev. č. 240-014

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/240 Mikovice, rekonstrukce mostu ev. č. 240-014 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/240 Mikovice, rekonstrukce mostu ev. č. 240-014

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je stavební úprava žlb. deskového mostu přes potok v obci ikovice:
- Vytyčení stávajících sítí, obnažení a vyvěšení případných kolizních kabelových vedení bez jejich přerušení
- Podepření mostu na MK na objízdné trase, zajištění DIO a převední provozu na objízdnou trasu
- Odstranění stávajícího mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí) až na zabetonované I nosníky
- Vybetonování nové žlb. desky tl 400 mm (stávající I nosníky slouží jako ztracené bednění)
- Vybudování nového mostního svrsku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí)
- Oprava spodní stavby mostu (spárování opěr a křídel)
- Odstranění současného provizorního podepření mostu 240-014 i výdřevy mostu na MK na objízdné trase

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000208

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-72/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/240 v obci Mikovice, most ev. č. 240-014

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 480 052,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 392 799,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Týnek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/240 Mikovice, rekonstrukce mostu ev. č. 240-014.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap