II/236 Lány, most ev.č. 236-007

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/236 Lány, most ev.č. 236-007 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/236 Lány, most ev.č. 236-007

Předmět veřejné zakázky

Demolice N.K. a spodní stavby stávajícího mostu přes Tuchlovický potok v ovci Lány;
Výkopové a zemní práce pro nový most, vč. založení nové konstrukce na pilotách;
Nový most se železobetonovou rámovou konstrukcí na vetknutých pilotách, včetně rozšíření mostu na kategorii S7,5, se střechovitým příčným sklonem;
Vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, obradlí);
Rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice II/236
Úprava koryta potoka a nábřežních zdí kamenem do betonu, pod mostem v rozsahu 4,5m před a za mostem.
Při stavbě budou provedeny i přeložky kabelů elektro 2x AYKY, 1x CYKY a sdělovacích 1x SYKFY.
Bližší popis dle projektové dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000110

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

343/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 236-007 na silnici II/236 přes Tuchlovický potok mezi obcemi Lány a Kačice v trase komunikace km 33,963; okres Kladno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 475 031,- bez DPH (7 834 787,51 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

1. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/236 Lány, most ev.č. 236-007.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap