II/229 most ev.č. 229-005 před obcí Čistá

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/229 most ev.č. 229-005 před obcí Čistá zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/229 most ev.č. 229-005 před obcí Čistá

Předmět veřejné zakázky

demolice N.K. a spodní stavby stávajícího mostu před obcí Čistá
výkopové a zemní práce pro nový most vč. zpevnění přechodových oblastí
nový most, přesýpaný, žb. Uzavřený rám včetně úpravy mostu na kategorii S7,0, se střechovitým příčným sklonem
vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidla)
nové skluzy, kamenný rovnanina a žb. Schodiště
rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice II/229
úprava koryta potoka a nábřežních zdí kamenem do bgetonu, před a za mostem v rozsahu 5,5 m
dopravně inženýrská opatření, geodetické zaměření a doklady mostu k uvedení do provozu
stavební práce budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000135

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-62/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 229-005 na silnici II/229 přes Břežanský potok před obcí Čistá v trase komunikace km 7,856, okres Rakovník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 364 492,- bez DPH (770 103 532,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/229 most ev.č. 229-005 před obcí Čistá.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap