II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1

Předmět veřejné zakázky

Most ev.č. 229-007: Demolice N.K. a spodní stavby stávajícího mostu přes odpad z rybníka mezi obcemi Čistá a Všesulov. Výkopové a zemní práce pro nový most, vč. založení nové konstrukce na mikropilotách. Nový most se železobet. rámovou konstrukcí, uzavřenou, vč. pro silnici kategorie S7,5, se střechovitým příčným sklonem. Vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí). Úprava konstrukce přilehlé silnice II/229. Úprava koryta potoka kamenem do betonu, pod mostem, v rozsahu 4m před a za mostem.
Most ev.č. 2299-1: Demolice N.K. klenby stávajícího mostu přes potok mezi obcemi Čistá a Šípy. Úprava koryta potoka, vč. provizorního obtoku a zahrázkování. Osazení hlavní trouby mostního otvoru a provedení žb. prahů a dlažby. Stavba gabionových čel a křídel, vč. úpravy silničního tělesa. Osazení říms a vybavení mostu, vč. přesypávky. Úprava přilehlé silnice III/2299.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000187

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-191/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

45221100-3 - Stavební úpravy mostů

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 659 990,50 bez DPH (8 058 588,51 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 583 015,41 bez DPH (7 965 448,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

4. 8. 2015, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Adéla Novotná

Kontaktní e-mail: adela.novotna@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AZ SANACE a.s. (25033514) Dodavatel 7 965 448,65 Kč vč. DPH
6 583 015,41 Kč bez DPH
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o (44564287) Uchazeč 8 010 031,80 Kč vč. DPH
6 619 861,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap