II/174 Milín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/174 Milín zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/174 Milín

Předmět veřejné zakázky

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedena výšková úprava vpustí, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky a stop čára.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000165

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

130/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice č.II/174 Milín, okres Příbram, staničení od 0,000 do 1,672 km, délka úseku 1,672 km, prům.šířka 7m, plocha 11702 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 037 464,80 bez DPH (4 885 332,41 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/174 Milín.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap