II/150 Votice - oprava havárie silnice v km 0,200-0,300

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/150 Votice - oprava havárie silnice v km 0,200-0,300 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/150 Votice - oprava havárie silnice v km 0,200-0,300

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava vozovky a silničního těleso v úseku násypu v km 0,200 – 0,300 provozního staničení.
Silnice vychází z mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/3 v přímé, kterou přechází i propustek a téměř celé násypové těleso přes údolí potoka. Následně přechází levotočivým obloukem do odřezu svahu. Vpravo od násypu se nachází hráz rybníka.
Vzhledem k zásahu stavby do násypového tělesa je šířkové uspořádání silnice optimalizováno do parametrů kategorie S7,5. Osa silnice odpovídá stávajícímu stavu, hrany vozovky jsou napojeny na stávající stav plynule.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000265

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-296/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6, 45233220-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice II/150 Votice v km 0,200-0,300.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 877 627,31 bez DPH (7 111 929,05 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 690 859,88 bez DPH (6 885 940,48 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/150 Votice - oprava havárie silnice v km 0,200-0,300.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 12. 10. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap