II/150 Libouň – sesutý svah

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/150 Libouň – sesutý svah zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/150 Libouň – sesutý svah

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je vytyčení inženýrských sítí a označení pracovního místa. Následně dojde k odtěžení sesutých částí zeminy a vyhloubení rýhy podél vozovky. Navazovat bude zaberanění sloupků svodidel cca 2 metry od hrany vozovky, na které budou osazeny svodnice (3-4 kusy na sebe). Dále dojde k položení drenáže a zasypání kamenem se zhutněním. V konečné fázi se doplní krajnice ze štěrkodrtě a osadí se vodící plastové sloupky. Součástí zakázky bude návrh, vyřízení a realizace DIO a zajištění ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000040

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

112/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/150 před obcí Libouň, u křižovatky se silnicí III/01816, k.ú. Libouň, okres Benešov, Staničení: od 13,900 do 13,932 km, délka úseku 32 m, průměrná šířka 2 m

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

329 983,08 bez DPH (399 279,53 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

319 548,- bez DPH (386 653,08 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 3. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/150 Libouň – sesutý svah.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap