II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Stavební stav je klasifikován stupni: spodní stavba V – špatný, nosná konstrukce IV – velmi špatný. Stavba je zaměřena na opravu příslušenství mostu a opěr. Pilíře nejsou předmětem stavby. Nosná konstrukce bude sanována v minimálním rozsahu kolem opěr a vložených kloubů. Součástí stavby je vybudování nového systému odvodnění včetně ORL (odlučovač ropných látek), vynucené přeložky kabelů O2 a oprava navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu. Součástí stavby jsou i terénní úpravy kolem opěr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000126

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

511476

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

259/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3 – stavební úpravy mostů

Místo plnění veřejné zakázky

Středočeský kraj, kat území Bernartice u Dolních Kralovic, Bezděkov u Dolních Kralovic

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

51 784 598,- bez DPH (62 659 364,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Společnost Brzotice-SDS Exmost-Firesta (49454501) Dodavatel 60 135 790,- Kč vč. DPH
49 699 000,- Kč bez DPH
Swietelsky stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 60 537 839,18 Kč vč. DPH
50 031 272,05 Kč bez DPH
EDIKT a.s. (25172328) Uchazeč 61 023 549,67 Kč vč. DPH
50 432 685,68 Kč bez DPH
COLAS CZ a.s. (26177005) Uchazeč 61 718 534,28 Kč vč. DPH
51 007 053,12 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap